Bedrijvengids Belgie
Algemene Voorwaarden

Tussen het bedrijf Bedrijvengids België bvba vertegenwoordigd door de beheerder Benedikt Wohlfart en de klant.
De bestelling van een betalingsplichtige inschrijvingsaanvraag wordt per ondertekening op de keerzijde van de inschrijvingsaanvraag vanaf de ondertekeningsdatum voor een minimumlooptijd van drie jaar geldig. Het contract kan niet voor afloop opgezegd worden. Het contract wordt automatisch met een verder jaar verlengd, als de abonnee niet per aangetekend schrijven met een termijn van drie maanden voor afloop van het lopende inschrijvingsjaar het contract opzegt. Bedrijvengids België bvba behoudt zich het recht voor, een inschrijvingsaanvraag zonder opgave van redenen te ontzeggen.
De databank van de Bedrijvengids België bvba behoudt in zowel betalingsplichtige, bestelde ondernemingsgegevens, alsook gratis gegevens. Een gratis inschrijving omvat bedrijvennaam, adres, telefoon- en faxnummer, email, homepage zoals een branche. Voor verdere informatie kijk op www.bedrijvengids-belgie.be.

Betalingsplichtige inschrijving - algemene inschrijving
Naast de kenmerken van de gratis inschrijving bevat de algemene inschrijving aanvullend de mogelijkheid het logo van uw firma in te lezen, drie sluitelwoorden met betrekking tot de branche aan te geven en de firma individueel met tot 1.000 woorden te beschrijven. Uw homepage wordt als backlink geschakelt en een functie voor kaarten is geïntegreerd. Ten opzichte van de gratis inschrijving wordt de algemene inschrijving met hogere prioriteit opgeroepen. De kosten voor de algemene inschrijving bedragen 348,- € per jaar.

Betalingsplichtige inschrijving - standaard inschrijving
Naast de kenmerken van de gratis inschrijving bevat de standaard inschrijving aanvullend de mogelijkheid het logo van uw firma in te lezen, tien sluitelwoorden met betrekking tot de branche aan te geven en de firma individueel met tot 2.000 woorden te beschrijven. Uw homepage wordt als backlink geschakelt en een functie voor kaarten is geïntegreerd. Ten opzichte van de gratis en de algemene inschrijving wordt de standaard inschrijving met hogere prioriteit opgeroepen. De kosten voor de standaardinschrijving bedragen 708,- € per jaar.

Betalingsplichtige inschrijving - basisinschrijving Naast de kenmerken van de gratis inschrijving, bevat de basisinschrijving aanvullend de mogelijkheid het logo van uw firma in te lezen, tien sluitelwoorden met betrekking tot de branche aan te geven en de firma individueel met tot 5.000 woorden te beschrijven. Uw homepage wordt als backlink geschakelt en een functie voor kaarten is geïntegreerd. De basisinschrijving bevat de mogelijkheid fotos in te lezen en aanvullende informaties zoals productbeschrijving, openingstijden en routebeschrijving aan te geven. Ten opzichte van de gratis, de algemene en de standaard inschrijving wordt de basisinschrijving met hogere prioriteit opgeroepen. De kosten voor de basisinschrijving bedragen 1.188,- € per jaar.

Betalingsplichtige inschrijving - profi’s inschrijving
Naast de kenmerken van de gratis inschrijving, bevat de profi’s inschrijving aanvullend de mogelijkheid het logo van uw firma in te lezen, twintig sluitelwoorden met betrekking tot de branche aan te geven en de firma individueel met tot 10.000 woorden te beschrijven. Uw homepage wordt als backlink geschakelt en een functie voor kaarten is geïntegreerd. De profi’s inschrijving bevat de mogelijkheid fotos in te lezen en aanvullende informaties zoals productbeschrijving, openingstijden en routebeschrijving aan te geven. Ten opzichte van alle anderen inschrijvingen wordt de profi’s inschrijving met hogere prioriteit opgeroepen. De kosten voor de profi’s inschrijving bedragen 1.548,- € per jaar.

De klant waarborgt voor de volledigheid van de gegevens. Het contract is volledig geldig, zelfs als de opdrachtgever de bestelde inschrijving slechts gedeeltelijk gebruikt of helemaal niet. De opdrachtgever wordt het recht verleend, zijn inschrijvingsaanvraag te herroepen. Dit kan echter alleen binnen 7 dagen na tekening van de inschrijvingsaanvraag per aangetekend schrijven gebeuren. Een annulatie van de inschrijvingsaanvraag is na afloop van het termijn niet meer mogelijk.

De bedrijfsgegevens worden electronisch opgeslaan. De klant bevestigt door zijn handtekening uitdrukkelijk zijn akkoord gaan met de voorwaarden, dat de aan de Bedrijvengids België bvba verder gegeven data electronisch geregistreerd en opgeslaan worden.
Via het internet heeft iedereen via het adres www.bedrijvengids-belgie.be toegang naar de databank. De ondertekenaar bevestigt door zijn handtekening, dat hij via het internet onder de domein www.bedrijvengids-belgie.be. de prestatie Bedrijvengids België bvba ter kennis genomen heeft.

Na aanvaarding van de opdracht en betaling van de inschrijvingskosten kunnen deze kosten van de belasting afgetrokken worden, indien aan de voorwaarden daarvoor voldaan werd. Het nakomen van het contract van de kant van Bedrijvengids België bvba gebeurt in drie stappen: 1. Opname/registratie van uw gegevens. 2. Aktiveren van uw gegevens na ontvangst van uw opdracht. 3. De publicatie van uw gegevens voor drie jaar onder het domein: www.bedrijvengids-belgie.be.
De prestatie is pas na de bestelde inschrijvingsperiode volledig voldaan.

De klant verklaart zich daarmee akkoord, dat Bedrijvengids België bvba het recht heeft, de bestaande contracten en gegevens over te dragen aan derden, of te verkopen. Indien nodig verklaart zich de klant daarmee akkoord, dat Bedrijvengids België bvba de mogelijkheid heeft, de internet domein te veranderen, onder voorwaarde dat de reclamewerking niet inadequaat verminderd wordt. Dit houdt in, dat de Bedrijvengids België bvba het recht heeft, de publicatie van de inschrijving aan andere uitgevers of dienstensectoren af te staan.

De ondertekenaar waarborgt voor de juistheid en de inhoud van de gegevens en bevrijdt Bedrijvengids België bvba van alle rechten van derden wat betreft intellectueel eigendom en oneerlijke concurrentie. In geval van niet volledige of niet correcte inschrijving worden de gegevens binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht van de klant verbeterd. U komt alleen in aanmerking voor schadevergoeding wanneer de vraag van schuld in het geval van onachtzaamheid of met opzet bij Bedrijvengids België bvba ligt. Indien de klant geen internet toegang bezit, worden de gegevens van Bedrijvengids België bvba met behulp van correctieafdruk zonder verdere kosten ingeschreven en deze op schriftelijke aanvraag aan de klant toegestuurd.

Bedrijvengids België bvba heeft het recht, het in het contract vastgelegd bedrag van jaarlijks 1188,- € excl. BTW met het oog op de kosten voor webmarketing, uitgeverskosten, licentiekosten, verwerving van servers alsook huur van informatie-centra bij voorbaat te vorderen. In geval van een annulatie van het contract gesloten tussen de klant en de onderneming Bedrijvengids België bvba moeten de exploitatiekosten gegenereerd met 50 % van het jaarlijks bedrag worden betaald door de klant.

Mondelinge afspraken zijn alleen in verband met een schriftelijke bevestiging van Bedrijvengids België bvba geldig. Is of wordt een clausule van dit contract nietig, zo heeft dit niet ten gevolge dat het contract in zijn geheel nietig is of wordt. De clausule is in wederzijdse overeenstemming door een clausule te vervangen, om de wensen van beide partijen zoals de economische rentabiliteit van het contract beter tegemoet te gaan.
De klant verklaart zich ermee akkoord, dat hij door Bedrijvengids België bvba met betrekking voor nieuwtjes en actuele informaties per email wordt geinformeerd voor zover de klant een emailadres aangegeven heeft. De klant mag steeds de newsletter opzeggen.
Is de klant handelaar, is de gerechtsstand Eupen, België. Gerechtsstand voor andere klanten is het vast gerecht.